Daruj

Veliko dela v župniji opravljajo prostovoljci. Še vedno pa se nabere precej stroškov. Hvaležni smo vam za vsak vaš dar!