Sodelavci pri bogoslužju

Župnijsko življenje najde svoj vrhunec v obhajanju bogoslužja, predvsem svete maše in drugih zakramentov, pa tudi blagoslovov in razilčnih oblik skupne molitve. Z liturgijo kot občestvo vstopamo v živ odnos z Bogom, ga prosimo, se mu zahvaljujemo in ga slavimo.

Pomembno je zato, da je bogoslužje pripravljeno in obhajano tako, da nam vsem, ki se pri njem zbiramo, to omogoči. Pomembno je primerno pripraviti bogoslužni prostor, pa tudi vsi tisti, ki bogoslužje vodimo, morajo biti na to pripravljeni.

Kontaktna oseba za pevce
Peter Krč
041 703 367
Kontaktna oseba za bralce
Janko Lesjak
040 161 340
Kontaktna oseba za delilce svetega obhajila
Janko Lesjak
040 161 340