Oratorij

V času poletnih počitnic vsako leto v okviru župnije pripravljamo počitniški oratorij, namenjen veroučencem osnovne šole.

Oratorij je vzgojno, družabno in duhovno dogajanje, vsako leto osredinjeno na določeno zgodbo, ki je blizu mladim ali na določeno osebo.

Dnevni program sestoji iz spremljanja omenjene zgodbe, iz katehez, ustvarjalnih delavnic, iger. Predvsem pa je to prostor medsebojnega druženja, vesele in mladostne vere, pesmi in igre.

V letošnjem letu se bo poletni oratorij odvijal v tednu po koncu šolskega pouka, to je od 27. junija do 1. julija.

Voditelja oratorija sva Klementina Fidler in Mitja Markovič. Program izvaja ekipa mladih animatorjev, dele programa pa izvajamo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Kontaktna oseba
Klementina Fidler
031 400 202
Meni