SKAVTI ŠENTJUR 1

V okviru župnije deluje skavtski steg Šentjur 1. Smo del nacionalnega Združenja ZSKSS, naše poslanstvo pa je vzgoja mladih v odgovorne državljane in dejavne kristjane. Skavtska vzgojna metoda temelji na medsebojnem druženju, dejavnostih v naravi, igri, zdravi tekmovalnosti in oblikovanju zdravih samostojnih osebnosti.

Skavtska vzgojna metoda je prilagojena starosti in se vrši v štirih starostnih skupinah, od katerih v okviru našega stega Šentjur 1 delujejo tri.

Dober lov!

Volčiči in volkuljice

Volčiči in volkuljice so fantje in dekleta, ki obiskujejo od 2. do 5. razreda osnovne šole. Skavtska metoda najmlajših skavtov že skoraj stoletje deluje po Knjigi o džungli, kar pomeni, da se vzgoja vrši v celoti znotraj ambientacije in v igri.

Če vas še kar koli zanima v zvezi s življenjem in delom v krdelu Volčičev in volkuljic v stegu Šentjur 1, se obrnite na »Akelo« Lucijo.

Bodi pripravljen!

Izvidniki in vodnice

Osrednja starostna skupina so IZVIDNIKI, to so fantje in dekleta v starosti od 11 do 16 let. Skavtska metoda v tej starostni veji v veliki meri temelji na sprejemanju odgovornosti, življenju v naravi in s tem povezanimi veščinami, igrah, ceremonijah in drugih močnih trenutkih, ki oblikujejo značaj mladega človeka.

Za vse nadaljne informacije glede življenja in dela v osrednji skavtski veji, se obrnite na voditeljico Ivano.

Srečno pot!

Popotniki in popotnice

Klan je najstarejša skupina in je nadgradnja dela in življenja pri izvidnikih. Klanovci so mladi srednješolci. Metoda življenja in dela v tej starostni skupini temelji na skupni poti. Učimo se oblikovati in živeti v skupnosti. Ključna razsežnost pa je vzgoja k sprejemanju odgovornosti – služenje.

Na koncu klanovske poti sta mlad fant in dekle sposobna živeti skavtske vrednote brez »podpore« skupnosti.

Dodatne informacije glede življenja in dela v klanu vam bo z veseljem posredovala voditeljica Klara.