Župnijski svet

Župnijski svet sodi v jedro župnijskih sodelavcev. V našem svetu so predstavniki vseh okrajev, iz katerih prihajajo verniki. Svet se sestaja občasno, skrbi za lastno duhovno in skupnostno rast ter obravnava aktualne tematike. Člani Župnijskega sveta so velikokrat most med »terenom« in vodstvom župnije.

 

Seznam članov Župnijskega sveta

Mitja Markovič, župnik
Sabina Zupan, pastoralna asistentka
Dole, Primož in Brezje ob Slomu Marica Hladnik
Kristina Zupanc
Darinko Fendre
Goričica, Repno, Lokarje in Zlateče Simona Lubej
Marija Gobec
Hruševec Marica Rečnik
Dušan Jenič
Jože Pirjevec
Stopče, Vrh, Grobelno, Tratna in Bezovje Anton Ljubej
Martina Volarič
Rifnik, Šibenik in Podgorje (pod Resevno) Ivica Rataj
Rozika Krajnc
Cerovec in Proseniško Marija  Kresnik
Jože Šolinc
Šentjur – Spodnji trg (od kmetijske šole do doma starejših) Tončka Rakuša
Peter Cerkvenik
Jadranka Škornik
Šentjur – Zgornji trg, Center Šentjurja, Botričnica in Kameno Janko Kadenšek
Janko Lesjak
Tilčka Vouk
Pešnica Lovro Perčič
Podgrad Slavica Lah
Krajnčica in Vrbno Helena Zalar
Anton Ocvirk
Nova vas in Črnolica Bernarda Fidler
Jurij Gunzek

 

Tajnik Župnijskega sveta
Janko Lesjak
040161340