Odrasli skavti

V okviru naše župnije deluje bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov. Bratovščine se na nacionalni ravni povezujejo v nacionalno zvezo. V naši župniji pa imajo zelo dragoceno in spoštovano mesto.

Njihov glavni namen gre v dve smeri: eno je medsebojno druženje in izvajanje različnih programov. Bratovščina se redno srečuje na mesečnih srečanjih. Drug namen pa je služenje v lokalnem okolju. Tako naša bratovščina pripravlja vrsto dejavnosti za župnijsko skupnost (npr.: žive jaslice, križev pot na Rifnik, sodelovanje pri župnijskih praznovanjih ter pomoč in organizacija pri številnih drugih dejavnostih).

Voditeljica
Jadranka Škornik
031 289 227
Voditelj
Peter Cerkvenik
041 344 850
Meni