Odrasli skavti

V okviru naše župnije deluje bratovščina odraslih katoliških skavtinj in skavtov. Bratovščine se na nacionalni ravni povezujejo v nacionalno zvezo. V naši župniji pa imajo zelo dragoceno in spoštovano mesto.

Njihov glavni namen gre v dve smeri: eno je medsebojno druženje in izvajanje različnih programov. Bratovščina se redno srečuje na mesečnih srečanjih. Drug namen pa je služenje v lokalnem okolju. Tako naša bratovščina pripravlja vrsto dejavnosti za župnijsko skupnost (npr.: žive jaslice, križev pot na Rifnik, sodelovanje pri župnijskih praznovanjih ter pomoč in organizacija pri številnih drugih dejavnostih).

Voditeljica
Jadranka Škornik
031 289 227
Voditelj
Peter Cerkvenik
041 344 850