Animatorji

Animatorstvo je čudovita dejavnost za mlade kristjane. Trenutna ekipa pripravlja družinske svete maše in sodeluje pri nekaterih župnijskih dejavnostih, kot so dan prve svete spovedi in šmarnice.

Osrednja dejavnost mladih animatorjev je priprava in izvedba poletnega oratorija. Animatorska skupina nudi zelo dobro okolje za aktivno uporabo svojih talentov, vodenje skupin in dejavnosti mlademu animatorju nudi priložnost za krepitev dragocenih življenjskih veščin in kompetenc. Hkrati pa je to mesto za osebnostno rast, poglobitev vere, je polje pristnega prijateljstva in povezanosti znotraj župnije, kraj družabnosti, skupne molitve, pristnega veselja in kreativnosti.

Med pomočnike animatorjev vabimo mlade od 9. razreda dalje.

Kontaktna oseba
Klementina Fidler
031 400 202