Župnijska karitas

Župnijska Karitas s svojim programom aktivno izvršuje karitativno dejavnost. Povezuje se s Škofijsko Karitas Celje in Slovensko Karitas. Med ljudmi pospešuje zavest o potrebnosti izpolnjevanja zapovedi ljubezni do bližnjega, daje pobude in si prizadeva vplivati na razvoj dogodkov na področju svojega delovanja, skrbi za izobraževanje in duhovno oblikovanje sodelavcev Karitas in s pomočjo medijev obvešča javnost o svojem delu.

Oblike pomoči, ki jih nudimo:

Pomoč družinam in posameznikom

je namenjena vsem, ki se znajdejo v trenutni ali trajni stiski. To pomoč dobite v obliki paketov z oblačili, najosnovnejšimi živili, s higienskimi pripomočki, s plačevanjem položnic za najnujnejše življenjske stroške, pomoč pri nakupu kurjave, ozimnice, stanovanjske opreme, gradbenega materiala…

Pomoč otrokom

je namenjena otrokom iz socialno šibkih družin. Pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin, delno pokrivanje stroškov toplega obroka, prevoznih kart, nastanitev v dijaških domovih in drugih pomoči pri učenju.

Psihosocialna pomoč

se izvaja posameznikom in družinam v stiski (letovanja, tabori obiski novorojenčkov, obiski ob smrti družinskega člana…).

Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim

je namenjena vzpostavljanju in ohranjanju stikov (osebno družabništvo, skupinska srečanja, sodelovanje z domom ostarelih…).

Pomoč odvisnikom in brezdomcem

se izvaja z vključevanjem v program, ki deluje v mreži informacijskih pisarn.