Osnovnošolski verouk

Tudi v letošnjem letu v naši župniji organiziramo veroučna srečana za veroučence vseh razredov.

Veroučne kateheze izvajaja skupina laiških katehistinj: Sabina Zupan, Betka Kovač, Jadranka Škornik in Petra Jovan ter župnik Mitja Markovič.

Veroučenci 1. razreda imajo zaradi varnosti verouk v šolskih prostorih, kar velja za OŠ Franjo Malgaj in OŠ Hruševec. Verouk za vseh pet razredov podružnične OŠ Blagovna poteka v prostorih Krajevne skupnosti Blagovna. Verouk v prostorih šole imajo tudi veroučenci do 5. razreda OŠ Hruševec. Vsi ostali imajo verouk v župnijskih prostorih v »kaplaniji«.

Verouk v naši župniji že poteka po spodaj objavljenem urniku.

Če ste zamudili vpis:

 • Najprej izpolnite podatke v spletni prijavnici:

PRIJAVNICA

 • Vpis tudi letos opravite v župnijski pisarni, kot običajno. Tam boste nabavili veroučne pripomočke in tudi letos vas bomo prosili za letni prispevek za stroške izvajanja verouka. To uredite v času uradnih ur v župnijski pisarni. 

Celoletni prispevek za izvajanje verouka znaša 45 €. Za družino, ki ima pri verouku dva otroka je nekoliko prilagojena, in znaša 80 €. Za družino s tremi ali več otroki pa skupaj za vse 100 €.

Cenik delovnih zvezkov:

 1. razred: 12 €
 2. razred: 12 €
 3. razred: 12 €
 4. razred: 15 €
 5. razred: 13,90 €
 6. razred: 17 €
 7. razred: — (uporabljajo delovni zvezek, ki ste ga kupili že za 6. razred)
 8. razred: 18 €
 9. razred: — (uporabljajo delovni zvezek, ki ste ga kupili že za 8. razred)