Osnovnošolski verouk

Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, se lahko vključijo v redni klasični osnovnošolski verouk. Veroučne skupine se »pokrivajo« s šolskimi oddelki, kar pomeni, da so skupine manjše in je mogoče bolj kvalitetno delo.

Veroučne kateheze izvajaja skupina laiških katehistinj: Sabina Zupan, Betka Kovač, Jadranka Škornik in Petra Juvan ter župnik Mitja Markovič.

Veroučenci 1. razreda imajo zaradi varnosti verouk v šolskih prostorih, kar velja za OŠ Franjo Malgaj in OŠ Hruševec. Verouk za vseh pet razredov podružnične OŠ Blagovna poteka v prostorih Krajevne skupnosti Blagovna. Verouk v prostorih šole imajo tudi veroučenci do 5. razreda OŠ Hruševec. Vsi ostali imajo verouk v župnijskih prostorih v »kaplaniji«.

V okviru osnovnošolskega verouka se otroci pripravijo tudi na prvi prejem zakramentov svete spovedi in svetega obhajila (običajno 3. razred) in svete birme (9. oziroma 8. razred).

Meni