Osnovnošolski verouk

Tudi v letošnjem letu v naši župniji organiziramo veroučna srečana za veroučence vseh razredov.

Tedenska veroučna srečanja izvajata katehistinji: Sabina Zupan in Jadranka Škornik. Poleg tega pa postopoma uvajamo družinsko katehezo. V njej sodeluje ekipa sodelavcev.

Veroučenci 1. razreda imajo zaradi varnosti verouk v šolskih prostorih, kar velja za OŠ Franjo Malgaj in OŠ Hruševec. Verouk za vseh pet razredov podružnične OŠ Blagovna poteka v prostorih Krajevne skupnosti Blagovna. Verouk v prostorih šole imajo tudi veroučenci do 5. razreda OŠ Hruševec. Vsi ostali imajo verouk v župnijskih prostorih v »kaplaniji«.

Katehistinja in vodja organizacije župnijskega verouka
Sabina Zupan
041 456 284
Katehistinja
Jadranka Škornik
[email protected]
031 289 227