Katehetska ekipa

Osnovnošolski verouk želi biti pomoč krščanskim staršem pri oblikovanju vere otrok in mladih, ki obiskujejo osnovno šolo.

V tem času se za to trudimo kateheti: Betka, Sabina, Petra, Jadranka in Mitja.

Poleg rednih veroučnih srečanj skupaj z otroci pripravljamo vsebino družinskih svetih maš, šmarničnih srečanj v maju, v tretjem razredu pripravljamo otroke na prejem zakramentov svete spoved in obhajila. V devetem, oziroma osmem razredu na prejem zakramenta svete birme.