Sodelavci pri urejanju cerkve

Jezus nam je dejal, da bodo pravi molilci molili Očeta v Duhu in resnici. Molitev je osebni odnos med Jezusovim učencem in Jezusom. A vendar ima ključno mesto v življenju krščanske skupnosti skupna molitev. Še zlasti pa obhajanje zakramentov, ki je vselej občestveno dejanje.

Zato ima zelo pomembno mesto skupen prostor, kjer se zbiramo. Poleg podružničnih cerkva, v katerih se zberemo najpogosteje ob žegnanjskih ali drugih priložnostih ima osrednje mesto v naših bogoslužnih srečevanjih naša župnijska cerkev sv. Jurija.

Ker je potrebno zanjo skrbeti, jo čistiti, urejati in krasiti, so vselej dobrodošle pridne in prizadevne roke. Čiščenje in pospravljanje je pri nas urejeno po okrajih in ga koordinirajo sodelavci ŽPS iz posameznega okraja. Sodelujočih pri tem ni nikoli preveč. Ko je ekipa bolj številna, je delo tudi veliko bolj zabavno. Skratka: dobrodošli novi sodelavci.

 

Januar DOLE, PRIMOŽ IN BREZJE OB SLOMU
Februar GORIČICA, REPNO LOKARJE IN ZLATEČE
Marec HRUŠEVEC
April STOPČE, VRH, GROBELNO, TRATNA IN BEZOVJE
Maj RIFNIK, ŠIBENIK IN PODGORJE
Junij CEROVEC IN PROSENIŠKO
Julij ŠENTJUR – SPODNJI TRG
Avgust ŠENTJUR – ZGORNJI TRG, CENTER ŠENTJURJA, BOTRIČNICA IN KAMENO
September PEŠNICA
Oktober PODGRAD
November KRAJNČICA IN VRBNO
December NOVA VAS IN ČRNOLICA

Krašenje cerkve pa izvaja in koordinira gospa Sabina Cimerman. Če čutite talent in ste pripravljeni pri tem sodelovati, lepo dobrodošli!

Kontaktna oseba za krašenje cerkve
Sabina Cimerman
051 303 007